Złoto Bałtyku w SPA

Złoto Bałtyku w SPA   Czy wiesz że … Każdy kawałek bursztynu bałtyckiego ma około 40 milionów lat? Na terenie obecnego Morza Bałtyckiego w epoce eocenie rosły lasy iglaste, bogate w świerki, modrzewie, tuje, sekwoje, sośnice