NEWSLETTER
 • Recepcja
  +48 55 26 72 600
  +48 690 609 290
  hotel@tristan.com.pl

  SPA
  +48 55 26 72 620
  spa@tristan.com.pl

  Konferencje
  +48 690 609 376
  +48 690 609 271

 • CENNIK BASENU I SALI FITNESS

  DLA KLIENTÓW NIE KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG NOCLEGOWYCH

  Goście nie korzystających z usług hotelowych mogą skorzystać ze strefy rekreacyjnej hotelu, w skład której wchodzi basen wewnętrzny, basen zewnętrzny (czynny wyłącznie latem), sauna sucha oraz łaźnia parowa oraz centrum fitness.

  Z uwagi na sezonowość, prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją hotelu w celu potwierdzenia możliwości skorzystania ze strefy rekreacyjnej.


  Basen jest czynny do 20.06.2019 od 09:00 do 21:00. W okresie wakacji, od 21.06 do 15.09.2019 basen jest czynny od 09:00 do 22:00

  Sauny czynne od poniedziałku do piątku od 14:00 do 21:00. W święta, długie weekendy i wakacje sauny czynne od godziny 09:00.

  Sala fitness jest czynna codziennie od godziny 06:00 do 22:00

  W godzinach 15:00 — 16:00 trwa przerwa techniczna i korzystanie ze strefy basenowej jest niemożliwe

  CENNIK WEJŚĆ — BASEN

  OBOWIĄZUJE W TERMINIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

  Wejście na basen — osoba dorosła

  50zł/os

  Wejście na basen — dziecko 4–11 lat

  30zł/os

  KARNET 8 wejść dla jednej osoby dorosłej ważny 1 miesiąc od daty zakupu

  280zł/os

  KARNET 8 wejść dla jednego dziecka ważny 1 miesiąc od daty zakupu

  180zł/os

  CENNIK CENTRUM FITNESS

  OBOWIĄZUJE W TERMINIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

  Jednorazowe wejście

  20zł/os

  Karnet “no limit” ważny 1 miesiąc

  180zł/os

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Recepcja hotelu:

  +48 55 26 72 600

  +48 690 609 290

  hotel@tristan.com.pl

  Isolda SPA

  +48 55 26 72 620

  spa@tristan.com.pl

  REGULAMIN KARNETÓW

  1.Karnet wydaje się na okaziciela.

  2.Jednorazowo z jednego Karnetu może skorzystać tylko jedna osoba.

  3.Karnety wydawane są na określony czas ‑jeden miesiąc z możliwością korzystania z niego w dowolne dni tygodnia.

  4.Na Karnecie określona jest maksymalna ilość wejść oraz termin jego maksymalnego wykorzystania.

  5.Wartość Karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.

  6.Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.

  7.Zakupiony towar i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.

  8.Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Tristan Hotel & SPA.

  9.Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia Strefy Basenów i Saun oraz Centrum Fitness

  10.Tristan Hotel & SPA zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia posiadacza karnetu na Strefę Basenów i Saun w wybrany przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia, w których nie będzie ku temu przeszkód.

  11.Posiadacz karnetu wchodząc na Strefę Basenów i Saun oraz Centrum Fitness akceptuje jego regulamin i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.

  12.W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu Tristan Hotel & SPA zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób bez zwrotu należności pobranej z konta karnetu. Osoby,które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu mogą zostać nie wpuszczone pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.

  13.Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  14.W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu (np. długotrwała choroba), karnet może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny czas na przedłużenie karnetu wynosi 30 dni.

  15.W przypadku, jeżeli okaziciel Karnetu, chce skorzystać z usługi nie objętej Karnetem, zobowiązany jest, dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym w cennikiem Tristan Hotel & SPA.

  16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu obiektu.