CENNIK KOMPLEKSU REKREACYJNEGO

dla Gości niekorzystających z noclegu

na sportowo lub z odrobiną rozrywki...

SKRZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY REKREACYJNEJ

Goście nie korzystających z usług hotelowych mogą skorzystać ze strefy rekreacyjnej hotelu, w skład której wchodzi basen wewnętrzny, basen zewnętrzny (czynny wyłącznie latem), sauna sucha, parowa oraz centrum fitness.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją hotelu w celu potwierdzenia możliwości skorzystania ze strefy rekreacyjnej i/lub strefy Fitness.

W okresie wakacji, tj. od 24.06 do 04.09 możliwość korzystania z basenu dla Gości nie nocujących w hotelu może być ograniczona. Prosimy o wcześniejszy kontakt

Basen jest czynny od 09:00 do 21:00

Sauna sucha i łaźnia parowa czynne są od 16:00 do 21:00

Sala fitness jest czynna codziennie od godziny 06:00 do 22:00

W godzinach 15:00 — 16:00 trwa przerwa techniczna i korzystanie ze strefy basenowej jest niemożliwe

CENNIK WEJŚĆ — BASEN
OBOWIĄZUJE  DO 31.12.2024
Wejście na basen — osoba dorosła
50zł / os
Wejście na basen — dziecko 4–11 lat
30zł / os

KARNET 8 wejść dla jednej osoby dorosłej ważny 1 miesiąc od daty zakupu

 
280zł / os
KARNET 8 wejść dla jednego dziecka ważny 1 miesiąc od daty zakupu
180zł / os

CENNIK CENTRUM FITNESS

OBOWIĄZUJE W TERMINIE DO 31.12.2024

Jednorazowe wejście
35zł / os
Karnet “no limit” ważny 1 miesiąc
320zł / os
Karnet 12 wejść ważny 1 miesiąc
350zł / os
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 55 26 72 620

spa@tristan.com.pl

 

 

Osoby korzystające z usług Kompleksu Rekreacyjnego Isolda SPA oraz Centrum Fitness, są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu korzystania z powyższych punktów usługowych. 

REGULAMIN KARNETÓW

1.Karnet wydaje się na okaziciela.

2.Jednorazowo z jednego Karnetu może skorzystać tylko jedna osoba.

3.Karnety wydawane są na określony czas ‑jeden miesiąc z możliwością korzystania z niego w dowolne dni tygodnia.

4.Na Karnecie określona jest maksymalna ilość wejść oraz termin jego maksymalnego wykorzystania.

5.Wartość Karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.

6.Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.

7.Zakupiony towar i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.

8.Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Tristan Hotel & SPA.

9.Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia Strefy Basenów i Saun oraz Centrum Fitness

10.Tristan Hotel & SPA zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia posiadacza karnetu na Strefę Basenów i Saun w wybrany przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia, w których nie będzie ku temu przeszkód.

11.Posiadacz karnetu wchodząc na Strefę Basenów i Saun oraz Centrum Fitness akceptuje jego regulamin i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.

12.W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu Tristan Hotel & SPA zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób bez zwrotu należności pobranej z konta karnetu. Osoby,które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu mogą zostać nie wpuszczone pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.

13.Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14.W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu (np. długotrwała choroba), karnet może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny czas na przedłużenie karnetu wynosi 30 dni.

15.W przypadku, jeżeli okaziciel Karnetu, chce skorzystać z usługi nie objętej Karnetem, zobowiązany jest, dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym w cennikiem Tristan Hotel & SPA.

16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu obiektu.

inspiracja czerpana z natury