ocena jakości wody w basenie

Informacje na temat wyników badan wody w Isolda SPA

Ocena Jakości wody na rok 2018 — LINK

czerwiec 2019 (link)

lipiec 2019 (link)

sierpień 2019 (link)

wrzesień 2019 (link)

październik 2019 (link)

listopad 2019 (link)

grudzień 2019 (link)

styczeń 2020 (link)

luty 2020 (link)

czerwiec 2020 (link)

lipiec 2020 (link)

sierpień 2020 (link)

wrzesień 2020 (link)

październik 2020 (link)

Listopad 2020 (link)

Luty 2021 (link)

Marzec 2021 (link)

Maj 2021 (link)

Czerwiec 2021 (link)

Lipiec 2021 (link)

Sierpień 2021 (link)

Wrzesień 2021 (link)

Październik 2021 (link)

Listopad 2021 (link)

Grudzień 2021 (link)

Styczeń 2022 (link)

Luty 2022 (link

Marzec 2022 (link)

Kwiecień 2022 (link)

Maj 2022 (link

Czerwiec 2022 (link)

Lipiec 2022 (link)

Sierpień 2022 (link

Wrzesień 2022 (link

Październik 2022 (link

Listopad 2022 (link)

Grudzień 2022 (link

Styczeń 2023 (link)

Luty 2023 (link)

Marzec 2023 (link

Kwiecień 2023 (link)

Maj 2023 (link)

Czerwiec 2023 (link)

Lipiec 2023 (link)

Sierpień 2023 (link)

Wrzesień 2023 (link)

Październik 2023 (link)

Listopad 2023 (link)

Grudzień 2023 (link)

Styczeń 2024 (link)

Luty 2024 (link)

Marzec 2024 (link)

Kwiecień 2024 (link)

Maj 2024 (link)